Els primers mesos del porta a porta situen Celrà entre els municipis capdavanters de Catalunya en reciclatge

Al cap de poc més de set mesos de la implantació del sistema de recollida selectiva d’escombraries porta a porta, ha quedat àmpliament palesa l'eficiència del nou model. Actualment Celrà recicla més del 80% de les deixalles que produeix. La tasca de conscienciació continua per combatre les males pràctiques.

Des del 26 d’abril, en què es va iniciar la recollida porta a porta a les llars del municipi, i fins a mitjan mes de desembre, els resultats de la implantació del nou model han seguit una trajectòria positiva ascendent fins al punt de situar Celrà com un dels municipis catalans capdavanters en volum de reciclatge.

Després d’aquests set mesos llargs, durant els quals les empreses del polígon industrial també s’han incorporat al porta a porta, les dades mostren que el poble està reciclant més del 80% de les deixalles que produeix. La fracció orgànica, que s’envia a la planta de Solius per transformar-la en compost de qualitat, suposa un 47% del volum total d’escombraries; la resta de fraccions reciclables –paper/cartró, envasos/plàstic i vidre– sumen un 35% més, mentre que el rebuig s’ha reduït dràsticament fins a un 18%.

Dani Cornellà, regidor de Medi Ambient, destaca que aquests resultats “demostren l'esforç de la ciutadania per preservar el medi ambient i deixar un Celrà millor a les generacions properes”.

El regidor admet que hi ha un reduït nombre de famílies que encara no s’han adaptat al sistema i que apareixen bosses abandonades en alguns punts crítics del municipi. No obstant això, vol deixar clar que “abans el poble patia molts més abocaments incontrolats a moltes zones del poble”.

L’Ajuntament, assegura Cornellà, continua treballant per reduir aquesta problemàtica –com també la de l’anomenat “turisme d’escombraries”, consistent a portar les escombraries als contenidors de municipis veïns– a través d’una tasca constant de conscienciació i, si cal, sancionant les persones que reiteradament hagin estat advertides i continuïn incomplint la normativa.

Al llarg d’aquest període la utilització de la deixalleria s'ha incrementat substancialment, per la qual cosa aquest equipament ha ampliat el seu horari d’obertura. Actualment ofereix servei de dilluns a divendres de 15 h a 19 h i els dissabtes de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h.

Finalment, Dani Cornellà recorda que aquests dies es reparteix als domicilis un full informatiu sobre els canvis en el servei de recollida durant les festes de Nadal, informació també disponible al web portaaporta.celra.cat, i que properament tots els veïns i veïnes rebran a casa el calendari de recollida per al 2014.

Comparativa de resultats de les fraccions (en tones)

Vidre, paper/cartró i envasos/plàstic. Com mostra el gràfic, entre final de maig i mitjan desembre de 2013, el poble de Celrà ha reciclat molt més que en tot un any sencer amb el sistema de contenidors. La recollida d'envasos s'ha més que duplicat, i segurament s’haurà triplicat en un any natural. De paper/cartró ja se n’ha recollit quasi com en un any abans. El vidre ha superat de molt el que es recollia abans en dotze mesos, i probablement en un any natural doblarà la quantitat.

Rebuig o resta. La seva disminució és espectacular. Segons la tendència actual, en un any se n’hauran recollit 250/300 tones, mentre que en els quatre primers mesos de 2013, encara amb el sistema de contenidors, se’n van recollir més de 400, i en tot el 2012, 1.400 tones. La reducció de la resta suposarà un gran estalvi al municipi, ja que aquesta fracció és la que s'envia a enterrar a l'abocador de Solius i, segons l’Agència Catalana de Residus, des d'ara i fins al 2020 el cànon (cost de d’aquesta operació) pujarà de 12,4 a 30-50 €/tona.

Fracció orgànica. Al llarg d'aquests 7 mesos i mig quasi s’ha duplicat el volum recollit durant tot l'any 2011, i més que duplicat el recollit el 2012. Amb aquestes dades es pot afirmar que en un any natural s’haurà recollit el triple que el 2011 i més del triple que el 2012. La importància de recuperar la fracció orgànica és cabdal, ja que si es llança a l'abocador produeix lixiviats (metà, diòxid de carboni...) que contaminen el sòl i les aigües subterrànies. De fet, les directrius europees prohibeixen portar matèria orgànica als abocadors o a les incineradores. D’altra banda, amb el porta a porta no només s’han multiplicat les tones recollides d’orgànica, sinó també la seva qualitat, amb un percentatge d’impropis (matèria no orgànica) de poc més de l’1%. Recentment l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 24.570 euros per a millores en la recollida d’aquesta fracció.