Declaració de Barcelona

Manifest conjunt signat pels càrrecs electes participants en la primera Trobada Paneuropea d'Autoritats Locals i la Nova Generació de Tractats de Lliure Comerç, celebrada els dies 21 i 22 d'abril de 2016.